Chính sách mới cho vay đối với các hộ nghèo vừa được công bố

Cho vay mua nhà
Lãi suất cho vay mua nhà đối với hộ nghèo
Hộ nghèo được vay vốn với lãi suất 3%/năm trong 15 năm, thời gian ân hạn nợ gốc là 5 năm.

Theo đó, các đối tượng trong danh sách hộ nghèo được vay vốn do Ủy ban nhân dân duyệt sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng một hộ, với lãi suất 0,25%/tháng (3%/năm).

Đây là chính sách vừa được ban bố bởi Ngân hàng chính sách xã hội, quy định hướng dẫn thực hiện cho vay vốn đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Mức vay tối đa này đã tăng hơn 4 lần so với quy định cũ áp dụng trong giai đoạn 1 của chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thời hạn cho vay là 15 năm, kể từ thời điểm hộ vay nhận món vay đầu tiên (thay vì 10 năm như giai đoạn 1), trong đó thời gian ân hạn là 5 năm đầu.

Trường hợp hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được vay vốn đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, nhưng trong quá trình thực hiện chính sách này đã thoát nghèo, thì vẫn được xem xét cho vay vốn để làm nhà ở.

Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay, và hộ vay có thể trả nợ trước hạn (tức là trả trong thời gian ân hạn). Trong khi đó, nợ quá hạn sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 130%lãi vay (3,9%/năm).


Theo cafef

Phòng Kinh doanh: Ms.Hảo
0982.656.698

hoai.ttx@gmail.com